Axeloperationer

Axeloperationer kan behövas när axelleden på ett eller annat sätt skadats eller överbelastats och vanlig rehabträning inte räcker till. I vissa fall bör man till och med operera direkt. De vanligaste skadorna som föranleder en axeloperation är:

 • Axelluxation - en axel ur led
 • Rotatorcuffruptur - en sena som lossnat eller gått av

Här har vi samlat information om båda typerna av skada, hur man behandlar dem och vad som kan vara bra att känna till före och efter axeloperationer.

Hoppa till innehåll:

Vad är axelluxation?

Axelluxation är samma sak som att axeln gått ur led. Luxation kallas också dislokation eller urledvridning. När benen i axelleden förskjuts efter yttre påverkan hamnar axeln ur led vilket alltså kallas axelluxation. Skadas ledkapseln och de främre axelbandens infästning mot ledskålen kallas det bankartskada.

Hur behandlar man en axel ur led?

Om din axel går ur led ska du så snart som möjligt låta en läkare återföra axeln till ursprungsläget. Första gången det händer ska du ta hjälp av en fysioterapeut som hjälper dig komma i gång med övningar som kan stärka axeln och därmed minska smärtan.

Om din axel gått ur led en gång ökar risken för upprepad axelluxation. Operation kan då bli aktuellt eftersom sjukgymnastiska övningar inte längre ger samma effekt. (Källa Läkartidningen.se)

Titthålsoperation i axeln vid axelluxation

Under en titthålsoperation i axeln (även kallad artroskopi) kan läkaren både undersöka och operera vissa axelskador, som till exempel en bankartskada, genom ett tunt metallrör som förs in i axelleden. Det här kan vara bra att känna till inför en titthålsoperation i axeln:

 • Du får bedövning eller narkos
 • Läkaren gör hål i huden, går in med artroskopet, undersöker leden och tar bort eller syr ihop det som gått sönder. Sedan sys hålen i huden ihop.
 • En titthålsoperation på axeln tar mellan tjugo minuter och en timma.
 • En titthålsoperation gör inte ont eftersom du är bedövad, och efteråt kan du känna dig lite stel.

Efter titthålsoperationen

Efter en titthålsoperation i axeln är det ovanligt både med komplikationer och infektioner. Läs mer om artroskopi på 1177. Där hittar du bra information om hur det känns och vad som händer efter titthålsoperationen.

Vad är rotatorcuffruptur?

En rotatorcuffruptur är när en sena i axelleden slits av, ofta till följd av en olycka som involverar ett plötsligt ryck. Rotatorcuffen är de små rotationsmusklerna som stabiliserar axelleden. Läs mer om muskelgruppen på Wikipedia.

Rotatorcuffruptur - symtom

Du kan få olika symtom vid en rotatorcuffskada. Det är vanligt att du känner av en kombination av ett par av dessa symtom:

 • Smärta som blir svårare ju längre du för handen/underarmen uppåt
 • Värk i axeln efter ansträngning
 • Smärta när du rör dig på ett sätt som belastar axelleden på fram- och/eller utsidan

Axeln kan känns allmänt svag, svår att röra och göra ont när du tar i med den. Det är inte ovanligt att du har värk även på natten.

Om du har skadat dig rejält kan det vara omöjligt att lyfta armen och väldigt svårt att vrida den utåt. Detta kan vara allvarliga symtom på rotatorcuffruptur.

Rotarorcuffruptur – operation

Om du drabbas av en plötslig rotatorcuffruptur krävs operation, helst inom 2–3 månader. Det drabbar oftast yngre människor som råkat ut för någon idrottsrelaterad olycka, och äldre som tar emot ett fall med armen utsträckt.

Beror rotatorcuffrupturen på en nötningsskada börjar man med att träna upp den del av kuffen som är hel för att kompensera för de skadade senorna runt omkring. Ibland räcker det med träningen för att bli av med smärta och värk, medan det i vissa fall krävs en operation. Nötningsskador står för de flesta rotatorcuffrupturer och drabbar oftast de som är medelålders och äldre.

Titthålsoperation i axel vid rotatorcuffskada

Rotatorcuffrupturer kan opereras genom artroskopi, även kallat titthålsoperation. Man kan se in i leden och även sy tillbaka senor som har skadats om det inte gått för lång tid sedan skadan inträffade.

Efter rotatorcuffruptur-operationen

 • Du kommer sannolikt vara stel och ha ont i axeln några månader efter operationen.
 • Symtomen klingar av med tiden, och runt 85% av patienter blir bättre inom ett år.
 • Förbättringen kan pågå upp till två år, men alla får inte tillbaka full styrka och funktion i axelleden efter operationen.
 • Du som snabbt får förbättrad rörlighet i axelleden efteråt har störst chans att få ett gott resultat.
 • Om det gått för lång tid mellan skadan på rotatorcuffen och operationen kan muskelmassa ha försvunnit så pass att du inte kan få tillbaka full styrka i axelleden.
 • Om skadan på senan var stor löper du 40% risk att den delvis lossnar igen, men smärtan brukar trots det minska.
 • Andra smärtor som du fått till följd av axelskadan blir inte alltid bättre efter en axeloperation. Till exempel i huvud, nacke och rygg.

Rehabilitering efter rotatorcuffruptur

Rehabilitering efter rotatorcuffruptur som har opererats behöves för att minska smärta, värk och störd sömn samt för att få tillbaka rörlighet och styrka i axelleden. Något som brukar ta 9–18 månader. Efter axeloperationen brukar man avlasta axeln genom att ha armen i ett axelförband i ungefär sex veckor.

Rörelser du gör som en del av rehabiliteringen eller i vardagen får inte göra ondare i axeln än vad det gör i viloläge. Om en rörelse är smärtsam är det lätt hänt att du pressar senan mer än den klarar av och det är stor risk att den lossar igen. Detta kallas reruptur. Ha tålamod och träna axeln i samråd med din fysioterapeut för ultimat rehabilitering efter en rotatorcuffoperation.

Här kan du läsa Västra Götalandsregionens råd kring fysioteraputisk behandlingplan efter rotatorkuffs-operation.